Rozhovor: Bez charakteru zkušenosti neobstojí

17. 01. 2019Jana Koláříková odkrývá motivaci pro kandidaturu do evropské politiky.

Do Evropského parlamentu kandiduješ již podruhé, poprvé v roce 2014. Co tě láká na práci europoslance?
Jako europoslankyně bych mohla zužitkovat své zahraniční zkušenosti a také prosazovat pirátský program na úrovni evropské unie, což je pro mne obojí velmi zajímavé. Jako velký problém vnímám to, že česká veřejnost nemá příliš povědomí o práci Europarlamentu.

To bych chtěla změnit. Evropský parlament není jen o zákazu užívání názvů lihovin, řeší i mnohem důležitější věci, o kterých se však u nás, bohužel, téměř neví. Piráti, známí svojí transparencí, udělají všechno proto, aby práci europoslanců přiblížili, jak nejvíce to bude možné. Zároveň přinesou do Europarlamentu svěží vítr, stejně jako to dělají teď ve sněmovně.

Jakým oblastem by ses chtěla v Evropském parlamentu primárně věnovat?
Jak jsem již zmínila, mám zahraniční zkušenosti, zahrnující i zkušenosti ze zemí třetího světa. Dlouhodobě jsem působila v  africkém Malawi, kde jsem se věnovala rozvojové práci v oblasti vzdělávání. Vedla jsem vzdělávací kurzy pro učitele a knihovníky a pracovala na rozvoji předškolního, školního i mimoškolního vzdělávání. Zajímavostí by mohlo být, že jsem na základě vlastního fundraisingu postavila mateřskou školu nebo to, že jsem v Malawi vydala dodnes používaný vzdělávací materiál týkající se rozvoje jazyka a gramotnosti.

Ráda bych pracovala ve výboru pro zahraniční styky (AFET) se zaměřením na rozvoj vzdělání a navázala tak na své předchozí zkušenosti, protože si myslím, že vzdělaná společnost je základním kamenem dobré budoucnosti. Každý člověk má právo na kvalitní vzdělání, které napomáhá ke zvýšení životních standardů. Země třetího světa nepotřebují nekonečné finanční investice a represe, potřebují vzdělání. Ráda bych se také věnovala oblasti lidských práv a životnímu prostředí, zejména waste managementu a dvojí kvalitě potravin, která v tuto chvíli naši zemi také trápí.

Proč je zastoupení Pirátů v Evropském parlamentu důležité nejen kvůli zájmům České republiky?
Česká republika je součástí Evropy. Jsme členy evropské unie a je v našem zájmu, abychom byli také součástí evropského parlamentu, sledovali jeho vývoj a aktivně přispívali k jeho správnému směřování, byli tzv. „u toho“. Vzhledem k tomu, že Piráti existují v mnoha dalších zemích a je pravděpodobné, že někteří také do Europarlamentu usednou.

Můžeme se těšit i na mezinárodní pirátskou spolupráci, která pomůže k širší diskuzi o řešených záležitostech, což, jak se můžeme přesvědčit v českých končinách, je Pirátům vlastní. Po úspěchu ve sněmovních volbách v roce 2017 následovaném tvrdou prací v českém parlamentu, jsou získané mandáty v Europarlamentu dalším logickým krokem.

Co ti z pirátského programu přijde to nejdůležitější a budeš usilovat to aplikovat do evropského práva?
Pirátský program pro Eurovolby teprve, vzniká, je tedy předčasné se ptát, co je z něj nejdůležitější. Pirátská strana tvoří společný program, na jehož znění se podílí i ostatní země a který se momentálně blíží ke svému schválení. Samozřejmě bude v souladu s dlouhodobým pirátským programem a bude obsahovat naše základní hodnoty, kterými jsou například zapojení občanů do rozhodování, svobodná, vzdělaná a digitálně propojená společnost nebo průhlednost toků veřejných financí.

Jak si představuješ propojení práce europoslance s domácími Piráty?
Za jeden z nejdůležitějších faktorů považuji to, abychom propojili europoslanecký klub s Pirátskou stranou. I za tímto účelem vznikla povolební strategie, která kromě jiného také upravuje vztahy mezi stranou a europoslaneckým klubem. Jako nadstavbu bych ráda využila vybudovanou strukturu resortních týmů, ve kterých se soustřeďuje velké množství odborníků. Postupně vzniká také síť krajských expertních týmů využívající potenciálu odborníků z krajů.

Mou vizí je propojení těchto již vybudovaných organizačních struktur a zajištění výměny informací mezi nimi. Využijeme tak potenciálu našich expertů a zároveň zajistíme větší informovanost o činnosti europoslaneckého klubu až na úroveň krajů.

Co bys ráda prosazovala s Piráty z dalších zemí na půdě Europarlamentu?
Samozřejmě pirátský program. A čím více Pirátů v Europarlamentu bude, tím to bude jednodušší. Myslím, že to, co bychom chtěli prosadit, celkem vystihuje jedno z pirátských hesel: „více svobody, méně buzerace“. Jak už jsem zmínila výše, já bych se zaměřovala konkrétně na rozvojovou spolupráci, ze které nebudou mít užitek jen země třetího světa, ale také Evropa, kdo by totiž utíkal odněkud, pokud by se mu tam žilo dobře?

Práce Europoslance vyžaduje pracovat především přímo v sídle Europarlamentu – v Bruselu. Jak se dá tato práce skloubit s rodinou?
Sice úplně nechápu otázku, přemýšlím, zda takovéto otázky dostávají i mužští kandidáti, ale pokusím se odpovědět. Europarlament zasedá týden z měsíce ve Štrasburku, současně má také Europoslanec prostor na práci ve své zemi původu, většinu času však v Bruselu stráví. V současné době pracuji pro Piráty jako vedoucí Personálního odboru, což je také velmi časově náročné zaměstnání, a také se zvládám o rodinu postarat.

Pokud bych se stala Europoslankyní, zvažuji stěhování do Bruselu, což beru jako příležitost nejen pro sebe, ale i pro děti, kterým se tím otevřou další možnosti, zdokonalí se v jazycích a zažijí na vlastní kůži velmi rozmanitou bruselskou kulturu, více však napoví prvních pár měsíců ve funkci.

Proč by voliči měli dát hlas právě tvé osobě? Jaké znalosti a dovednosti můžeš v práci europoslance využít a nabídnout? Co jsou tvé silné stránky?
Důvodů je hned několik. Mám srovnání s životní úrovní v zahraničí, kam jsem nejen cestovala, ale také tam žila, což mi pomáhá dívat se na svět s jistým nadhledem. Hovořím plynně anglicky a mám základy některých dalších jazyků. Díky vlastním zkušenostem z Afriky jsem schopná identifikovat nejpalčivější problémy zemí třetího světa.

Díky zkušenostem z evropských zemí jsem se setkala se spoustou inspirace a díky zkušenostem z Personálního odboru jsem schopná postavit a vést větší tým lidí, který mi pomůže prosazovat Pirátský program a mé cíle v Europarlamentu. V neposlední řadě byste mi měli dát hlas proto, že se domnívám, že jedním z nejdůležitějších faktorů volených kandidátů je charakter.